Mega Sunday

Testbild

Vi strävar alltid efter att möta varje barn utifrån deras förutsättningar vår verksamhet. För ett antal år byggdes specialanpassade lokaler för barn i behov av särskilt stöd och över året har verksamheten sett olika ut. Om du har frågor kring Mega Sunday, kontakta Rebecka Udd.

Kontakt:

 

Rebecka Udd - rebecka.udd@kungsporten.com

Kungsportskyrkan

Välj enhet