Upptäck!


Välkommen till Kungsporten och Upptäck! med start hösten 2022!

 
Hur många gånger har du inte hittat ett gammalt kvitto i bakfickan eller jackan? En påminnelse om ett köp som en gång gjordes, kanske har garantin gått ut för länge sedan. Trycket har försvunnit, du vet inte vad eller var någonstans du handlade. Upptäck! handlar om kvittot som legat bortglömt. Skrynkligt och tilltufsat hittar du det – kvittot på Guds trofasthet och gåvorna han har gett oss, och som aldrig tas ifrån oss. Gud har gett var och en av oss andliga gåvor, eller uttryckt med ett annat ord, övernaturliga gåvor. Det är Guds Ande i dig som ger dig en eller flera övernaturliga gåvor. De här gåvorna samstämmer ofta med dina naturliga gåvor och din personlighet. Du kan alltså få leva i samarbete med den helige Ande, där han "skjuter på" med det övernaturliga som du behöver för att blomma i ditt liv. Han längtar efter att vi ska upptäcka vad vi fått av honom, blåsa liv i gåvorna, börja använda dem, få upptäcka vårt gudagivna syfte!
 
Ett frågeformulär kan hjälpa dig på vägen dit. Om det är första gången du svarar på frågor kring de andliga gåvorna bör du ha med dig att resultatet inte är skrivet i sten; du kommer ha några gåvor som är mer framträdande nu, men om några år kan det vara en annan gåva i resultatet som du fungerar mer i för en period. Kanske du har svarat på liknande frågor tidigare i livet? Vi vill inbjuda dig att upptäcka igen; olika perioder i livet för med sig olika möjligheter och därmed kan också våra gåvor framträda på olika sätt. Det påverkar i sin tur hur du besvarar frågorna i formuläret och därför kan resultatet se annorlunda ut nu än för 10 år sen. Resultatet bör ses som en vägledning för dig. Det kan mycket väl bli en bekräftelse att du faktiskt fungerar i de gåvor du redan sen tidigare vet att du har, men resultatet kan också visa dig gåvor som du ännu inte fungerat i.
 
Formuläret tar ca 20 minuter att genomföra. När du är klar och har skickat iväg dina svar kommer du få ett resultat till den mailadress du uppgett i formuläret. Denna sammanställning skickas även till en maillåda som ett par personer har åtkomst till; detta för att du ska få möjlighet att följa upp ditt resultat tillsammans med en upptäckarvän (ett syskon i församlingen som påbörjar ett upptäckande tillsammans med dig). Att följa upp formuläret med dig är en nyckel till att kunna uppmuntra dig att börja använda dina gåvor i och genom församlingen. Endast de 5 mest framträdande gåvorna delas med din upptäckarvän; övriga delar av resultatet är du själv fri att dela/inte dela. Första uppföljningen sker några veckor efter att du besvarat frågorna; efter detta kommer du och din upptäckarvän träffas vid ytterligare några tillfällen under åren framåt. Enskilda svar kommer inte vara offentliga. De personer som kommer ta del av ditt resultat enligt ovan har tystnadsplikt och kommer inte dela dina svar utan ditt medgivande. I övrigt behandlas dina uppgifter av Kungsportskyrkan enligt GDPR.
 
Var så god: Upptäck!
 
 

Kungsportskyrkan

Välj enhet