Hemgrupper

Testbild

Den lilla gemenskapen

I Kungsportskyrkan är både den stora gemenskapen i gudstjänsten och den lilla gemenskapen i hemgruppen viktig. Våra hemgrupper är öppna för alla intresserade. En hemgrupp kan se ut på många olika sätt. Den kan vara missionell och inbjudande, den kan vara som en Alphagrupp där grunderna i kristen tro står i focus, den kan ha inriktning på bön och lovsång. Gemensamt är att gruppen på 5-10 personer träffas varje eller varannan vecka, oftast en vardagskväll. I den lilla gemenskapen lär vi känna varandra och kan gemensamt växa vidare som kristna.

Hemgruppsteamet

Vi som har det övergripande ansvaret för hemgruppsarbetet i församlingen ingår i hemgruppsteamet. Vi hjälper personer att hitta en hemgrupper, coacha våra hemgruppsledare, hålla ledarsamlingar etc. Om du söker hemgrupp eller har frågor får du gärna höra av dig, antingen på hemgrupper@kungsporten.com, eller prata med någon av oss direkt.

Fokusområden

  • Gemenskap - Vi vill vara en trygg plats där vi kan dela livet med varandra.
  • Utveckla - Vi vill att alla ska utvecklas i sitt lärjungaskap och se gåvorna i funktion.
  • Utrusta - Vi vill utrusta ledare och skapa en miljö där vi får växa i vårt ledarskap.
  • Tillväxt - Vi vill uppmuntra tillväxt genom att hemgrupperna växer och multiplicerar sig.
  • Byggsten - Vi vill vara en naturlig och viktig byggsten i församlingsbygget.


Ansök om hemgrupp

Hemgruppsteamet

Kungsportskyrkan

Välj enhet