Internationellt arbete - Filippinerna

Filippinerna – Laila och Andreas Pettersson. Ett par från Kungsportskyrkan som sedan augusti 2008 arbetar med både social och evangelisk verksamhet på södra Filippinerna genom organisationen Finlands svenska Pingstmission (FSPM). De stöttar församlingar och församlingsledare, bedriver lantbruksutveckling  och startar skolverksamhet bland de fattigaste barnen.

Filippinerna, formellt Republiken Filippinerna, är en republik i sydöstra Asien. Huvudstaden är Manila. Landet som blev självständigt efter andra världskriget, har en befolkning som till största delen tillhör den romersk-katolska kyrkan.

Landet består av 7 107 öar varav omkring 900 är bebodda av landets uppskattningsvis 89 miljoner invånare (2007).

Fattigdom är ett stort problem på Filippinerna, där uppskattningsvis 40% av befolkningen lever i fattigdom och de större städerna omges av slumområden. Bara i Manila finns ungefär 60 000 gatubarn. Många av dessa barn jobbar som biltvättare, skoputsare eller samlar avfall och många pojkar och flickor utnyttjas som prostituerade.

Interna stridigheter mellan regeringstrupper och muslimska organisationer som Moro Islamic Liberation Front och Abu Sayyaf har lett till ett stort antal flyktingar inom landet. 2007 uppskattades antalet till 300 000.

Kungsportskyrkan

Välj enhet