Missionsstipendium

Testbild


Kungsportskyrkan vill hjälpa och uppmuntra församlingsmedlemmar att engagera sig i mission. 
För medlemmar som vill arbeta med mission och/eller besöka missionärer finns därför ett missionsstipendium att söka.

Stipendiet finns i tre nivåer:

 • NIVÅ 1: 1 000 kr. För kortare engagemang, upp till 3 månader
 • NIVÅ 2: 4 000 kr. För engagemang som varar mellan 3-12 månader
 • NIVÅ 3: 12 000 kr. För engagemang som varar minst 12 månader

Kriterier för ansökan:
För att kunna tilldelas ett missionsstipendium ska stipendiaten:

 • Vara medlem i Kungsportskyrkan. (Gäller nivå 2 och 3. För nivå 1 räcker att vara aktiv inom någon av församlingens verksamheter).
 • Genomföra insatsen inom en organisation eller annat utav församlingen känt arbete.
 • Kunna presentera en inbjudan med preciserade arbetsuppgifter.
 • Behärska tillräckliga språkkunskaper för att genomföra en arbetsinsats.
 • Ha fått stipendiet vid max ett tidigare tillfälle.
 • I allt väsentligt bedömmas vara lämplig för den uppgift arbetet gäller.
 • Aktivt engagera sig för att skapa missionsengagemang i församlingen före, under och efter stipendietiden genom att vara aktiv på Outreach-bloggen (minst ett inlägg per månad) och medverkan i samlingar i församlingens verksamhet efter hemkomst, t.ex. i gudstjänst eller ungdomssamling.
 • En individ kan få stipendiet på nivå 1 flera gånger men nivå 2 och 3 endast en gång.


Kontakta Internationella teamet för mer info: internationellateamet@kungsporten.com

ANSÖKAN OM MISSIONSSTIPENDIUM

Kungsportskyrkan

Välj enhet