Kompis

På Kompis möts barn som går i förskoleklass samt åk 1. Vi har en blandning av aktiviteter med fokus på lek och gemenskap. Vi vill ge barnen möjlighet att bli kompisar med varandra och bli kompisar med Jesus.

Start: Vårterminen 2022 startar den 26 januari
När: Vi möts onsdagar kl. 18.00-19.15.
Terminsavgift 100 kr. Betalas till Swish 123 662 06 37 (Kungsporten Barn & Ungdom).
Ekonomi ska inte vara ett hinder för deltagande, kontakta oss så löser vi avgiften tillsammans.

Samtidigt som det är Kompis är det Nonstop för barn i åk 2-6. Läs mer HÄR.

Åtgärder till följd av rådande pandemi:

Verksamheten följer utvecklingen av pandemin och de nationella restriktionerna och rekommendationerna. Vår primära informationskanal är mejlutskick via Planningcenter.

Registrering (Planningcenter)

Vi använder oss av ett administrativt system som heter Planningcenter. Det är till för att hantera kontaktuppgifter och informationsutskick men även för att verksamheten ska vara säker och trygg för alla barn och familjer.

Registera dig inför ditt första besök »

Följ oss gärna på

Facebook: Kungsportskyrkan Barnverksamhet
Instagram: Kungsportskyrkan_barn

Frågor?

Kontakta Rebecka Udd, pastor med ansvar för Barn & Familj,
rebecka.udd@kungsporten.com

 

Kungsportskyrkan

Välj enhet