Sportmission Europa

Testbild


"80 procent av européerna tittar på eller utövar idrott varje vecka. Ju mer restriktivt ett samhälle är mot kristen tro, desto mer effektiv kan sporten vara. I vissa länder kanske du inte ens kan bjuda in öppet till evangelikala möten. Men sporten är ett språk som alla förstår. På den vägen kan vi nå fram till människor med evangeliet."
- Åsa Björk

Hon jobbar inte bara som friskvårdspastor för Simson, Åsa Björk är också sportmissionär i Europa. Hennes uppdrag inom Europeiska kristna sportalliansen är att inspirera församlingar i Europa att upptäcka sporten som redskap för evangelisation.

Åsa har en gedigen erfarenhet av att använda sport som missionsredskap både i Sverige och i andra länder. Innan hon började som friskvårdspastor på Kungsporten jobbade hon och hennes man som missionärer i Mellanöstern under 10 år, med sporten som viktig plattform. Åsa pratar arabiska och ser stora möjligheter till sportmission i Europa, inte minst bland de nyinvandrade folkgrupperna från Mellanöstern.

Läs en intervju med Åsa Björk i Världen Idag HÄR, angående tjänsten som sportmissionär i Europa.

Kungsportskyrkan

Välj enhet