Internationellt arbete - Mellanöstern

EGYPTEN
EFK har flertalet partnerorganisationer i Egypten som verkar inom olika områden -församlingsbyggande, barns rättigheter, media, mot människohandel, och barn medfunktionsvariation. EFK har även anställda på plats. En av dessa, Anna* understöds av Kungsporten.

Anna är engagerad i ett projekt där barn och ungdomar, föräldrar och ledare i församlingar får lära sig om barns rättigheter. Hon leder dessutom ett program med tonåringar för att de ska ha en personlig relation med Jesus och reflektera Honom i sin vardag. Detta görs i samarbete med lokala församlingar genom bl.a läger och träningar.

*Namn ändrat av säkerhetsskäl.

TURKIET
Av Turkiets närmare 77 miljoner invånare är mindre än en procent idag kristna. Evangeliska Frikyrkans församlingar vill vara med och ändra på det. 2011 är åtta medarbetare på plats. Den kristna tv-kanalen SAT-7 TÜRK som EFK stödjer, fortsätter expandera. Fyra familjer finns på plats.


Kungsportskyrkan

Välj enhet