Kungsporten samtalar

 

KP-samtalar är ett forum med fokus på just samtal. Efter en inledning över kvällens ämne sitter vi i grupper och samtalar utifrån några givna frågeställningar. Vi tar inga beslut men fångar gärna upp viktiga tankar, reflektioner och åsikter.

Under våren har vi planerat tre tillfällen när vi möts för samtal i forumet ”Kungsporten samtalar.”

  • On 21/2 kl. 18.30 Rapporten. Den här gången tittar vi närmare på Romarbrevet kap 1 och tar vår utgångspunkt för samtalet i den texten.

  • Sö 17/3 kl. 17.00 Rapporten. Hur bör ett bra och sunt bemötande av människor se ut i en kristen församling? Hur ser det ut i vår församling och finns det något vi kan göra bättre?

  • Sö 21/4 kl. 17.00 BeGe-projektet. Vad är status idag? Vilka beslut är tagna? Vad har hänt? Har något förändrats sedan besluten togs? Vad händer nu?

Enskilda samtal och reflektioner

Vår ambition är att du som är med i dessa samtal känner att du får möjlighet att uttrycka dig och bli lyssnad på men även att vi tillsammans på riktigt lyssnar på varandra. Då tiden vid dessa samtalskvällar är begränsad och perspektiven på och erfarenheter av sexualitet, relationer, upplevelser, teologi, bibelsyn mm är många, vill jag än en gång säga att vi pastorer och församlingsledning står till förfogande för samtal och personliga möten.

Kungsportskyrkan

Välj enhet