Klik


Klik riktar sig till barn som går i 5:an-6:an och tanken med träffarna är att barnen ska få umgås och lära känna varandra. Vi leker, tävlar och fikar ihop och avslutar varje samling med en andakt. Bjud gärna med en kompis!

Start: Vårterminen 2022 startar den 21 januari 
När:
Vi ses varannan fredagkväll mellan kl. 18-20.
Terminsavgift 100 kr. Betalas till Swish 123 662 06 37 (Kungsporten Barn & Ungdom).
Ekonomi ska inte vara ett hinder för deltagande, kontakta oss så löser vi avgiften tillsammans.

Åtgärder till följd av rådande pandemi:

Verksamheten följer utvecklingen av pandemin och de nationella restriktionerna och rekommendationerna. Vår primära informationskanal är mejlutskick via Planningcenter. 

Registrering (Planningcenter)

Vi använder oss av ett administrativt system som heter Planningcenter. Det är till för att hantera kontaktuppgifter och informationsutskick men även för att verksamheten ska vara säker och trygg för alla barn och familjer.

Registrera dig inför ditt första besök »

Följ oss gärna på

Facebook: Kungsportskyrkan Barnverksamhet
Instagram: Kungsportskyrkan_barn

Frågor?

Kontakta Rebecka Udd, pastor med ansvar för Barn & Familj
rebecka.udd@kungsporten.com

Kungsportskyrkan

Välj enhet