Kungalandet

Testbild

KUNGALANDET

Kungalandet är vår söndagsskola i Kungsportskyrkan. I Kungalandet har vi tre värdeord som beskriver grunden vi står på, vad vi längtar efter och vad vi drömmer om.

Terminsstart: 28 januari 2024
Terminsslut: 2 juni

Tid: Söndagar 10.30-12.15

VÄLKOMMEN 

  • Alla barn i Kungalandet vill vi ska känna sig välkomna. Det innebär att vi ser det som vårt uppdrag att barnen blir sedda, uppmuntrade och älskade på Kungalandet.
  • Vi tror att alla har något att bidra med i såväl den lilla som den stora gruppen och drömmer om att alla barn ska få hitta sin plats och trivas i gemenskapen. 
  • Kungalandet gör vi tillsammans och vi vill att Kungalandet ska vara en gemenskap där alla ges möjligheten att vara delaktiga utifrån sitt eget intresse och förutsättningar. 

ROTAD 

  • Vi längtar efter att barnen i Kungalandet ska få bli rotad i sin identitet som Guds älskade barn och rotade i sanningen om vem Gud är.
  • Vi vill på Kunglandet ge barnen möjlighet att bli rotade i sin tro, i vänskapsrelationer och i församlingsgemenskapen. 
  • I Kungalandet jobbar vi ständigt för att det ska vara en trygg plats för alla både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Vi tror att en trygg plats är en viktig del av att känna sig hemma i kyrkan. 

LÄRJUNGASKAP 

  • Vi tror att vi alla är kallade till Jesus och att vara hans lärjungar. Vi drömmer om att barnen i Kungalandet ska få påbörja en livslång resa som lärjungar till Jesus, lära känna honom och att de får svara sitt ja på Jesu uppmaning att följa honom. 
  • Vi vill formas som lärjungar genom att fira gudstjänst tillsammans där bibelundervisningen, bönen och lovsången är central. 
  • Vi vill också formas som lärjungar genom att bygga goda relationer, dela livet med varandra och betjäna varandra. 

Vi har tre större uppdelningar i Kungalandet: 

Herden - Barn 3-5 år (Hösten det år barnen fyller 3 år-vårterminen det år de fyller 6 år)

Hoppet - Förskoleklass- årskurs 3

Klippan - Årskurs 4-7

Utöver detta så är barnen i Herden & Hoppet  indelade i åldersgrupper med varsin färg:

Herden - Lila (2020), Gul (2019), Blå (2018)

Hoppet - Orange (förskoleklass), Rosa (åk 1), Grön (åk 2), Röd (åk 3) 

 

KYRKSALEN - Vi börjar tillsammans!

Vi börjar varje vecka med att vara med 15 minuter i kyrksalen tillsammans med tonåringarna och de vuxna. Vi tror att det är en viktig stund då vi får mötas alla generationer och fira gudstjänst tillsammans. Vi kommer vara med i en eller två lovsånger, inledning och bön. Vi går ut tillsammans när vår ”Kungalands-jingel” spelas. Barnen sitter med sina förälder och vi tror att detta är en viktig stund för er som familj att tillsammans vara i tillbedjan. Vi ser också detta som ett tillfälle för barnen att få förebilder i tillbedjan. 

HERDEN

Herden är gruppen med de yngsta barnen i Kungalandet. Här vill vi ge barnen en god start och mycket tid att leka tillsammans, lära känna varandra och bli trygga i kyrkan. Herden har en egen gudstjänst där vi berättar bibelberättelser, sjunger och ber tillsammans. 

Incheckning

Alla barn i Herden checkar in tillsammans med sin förälder vid incheckningen. Efter det så går man in till kyrksalen och sitter tillsammans med sin förälder. 

Herden - Barnlandet

Efter de 15 minuterna i kyrksalen så går hela Herden till Barnlandet. I det här momentet så behöver du som förälder hjälpa ditt barn att komma med gruppen ut. Om ditt barn är incheckat men väljer att stanna hos dig så är du som förälder ansvarig att meddela ledarna detta. Detta är viktigt och har med säkerhet att göra. 

När alla kommit till Barnlandet så har Herden sin gudstjänst. Det blir en samling med bibelberättelser, lovsång, bön, insamling och så berättar vi vad som mer kommer hända under tiden i Herden den dagen. 

Efter frukten så leker och pysslar vi i Barnlandet. 

Som avslutning så plockar vi undan alla saker och sätter oss åldersuppdelade smågrupper. Blå grupp har en smågruppssamling med sin ledare och gul grupp och lila grupp har en gemensam smågruppssamling där ledare och föräldrar hjälps åt. På smågruppssamlingen ges varje barn utrymme att berätta något och lyfta sina tack- och böneämnen. 

När våra smågrupper är slut så är det dags att checka ut. Utcheckning sker i Barnlandet. Du som förälder stämmer av med ledaren när ni checkar ut.

Herden: 3-5 år* 
*Barn börjar på Herden hösten det år de fyller 3 år och slutar vårterminen det år de fyller 6 år. 
*De yngsta barnen i Herden har alltid med sig en förälder och lämnas inte ensam till ledare. 
*Yngre syskon hänvisar vi till Miniland och lekrummen i anslutning till kyrksalen. Herdens samling, gruppstorlek och lekmiljö är anpassad till barnen i lila, gul och blå grupp och leds av ideella ledare. Därför vädjar vi att de åldersindelningar som finns respekteras. Vi uppmuntrar er som familjer att sammarbeta och ta ansvar för varandras barn ifall det finns praktiska utmaningar. 

10.30-10.45 Kyrksalen med föräldrar 

10.45 Gudstjänst i Barnlandet 

11.15-12.00 Lek & Pyssel 

12.00-12.15 Smågrupper

12.15 Utcheckning

HOPPET 

Hoppet är vår mellangrupp och består av alla barn i lågstadiet. Barnen i Hoppet får varje vecka möjlighet att välja en intressegrupp. Det kan vara allt ifrån sport till bakning, lego, pyssel, dans och kör. Ibland finns det även möjlighet att vara med och öva drama eller musik inför gudstjänsten. Vi firar gudstjänst tillsammans och avslutar med smågrupper.

Incheckning 

Barnen i Hoppet har en dubbel incheckning. Först behöver alla barn checkas in via det digitala systemet och få en namnlapp med sin färg. Efter det så ska alla barn välja en intressegrupp genom att skriva upp sig hos respektive ledare. Ledarna står med skyltar i gången in mot kyrksalen. Du som förälder är ansvarig för att ditt barn skrivs in på bägge ställen. 

Intressegrupper

Efter de inledande 15 minuterna i Kyrksalen så går barnen i Hoppet ut till sina intressegruppsledare. Ledarna kommer vänta utanför kyrksalen och leda barnen till respektive rum. Det är ditt ansvar som förälder att se till att ditt barn kommer ut till sin grupp. Om ditt barn väljer att stanna hos dig så har du som förälder ansvar för att meddela det till ledaren. Det handlar om säkerhet och möjlighet för ledarna att veta vilka barn de ansvarar för. 

Viktigt för dig som förälder

Intressegrupperna har begränsningar i hur många barn som kan vara i varje intressegrupp. Det kommer alltså finnas ett maxantal barn som kan skriva upp sig i gruppen den veckan. Det skiljer beroende på aktivitet och lokalens förutsättning. Vi gör vårt bästa för att hitta system i de grupper där det behövs så att alla barn har möjlighet att vara med i gruppen någon gång under terminen. 

Intressegrupperna kan även ha åldersbegränsningar och det kan exempelvis handla om att aktiviteten är svår att göra med ett för brett åldersspan. 

Det är ditt ansvar som förälder att hjälpa ditt barn med val av intressegrupp och att hantera om gruppen är full eller har en åldersbegränsning. Vi uppmuntrar dig att förbereda ditt barn hemma på att det kan vara så att man får välja ett annat alternativ av intressegrupp. Vi ber er att inte ta diskussion eller pressa på de ideella ledarna på plats. Har ni funderingar så hör istället av er till Rebecka eller Linn efter Kungalandet. 

Varje vecka skickas det ut en lista via mejl på vilka intressegrupper det finns att välja på den veckan samt vem som är ledare. 

Gudstjänst

Efter intressegrupperna så samlas vi och firar gudstjänst i Danssalen. Där blir det bibelundervisning, lovsång, bön, tävlingar och insamling.

Smågrupper

Direkt efter gudstjänsten så samlas alla barn i åldersindelade grupper. Där har vi ”dagens-runda” och så ber vil tillsammans. 

Utcheckning

Barnen i Orange grupp (förskoleklass) checkas ut av förälder i Danssalen. 

Barnen i Rosa, Grön & Röd grupp checkar ut själva hos ledaren. 

10.30-10.45 Kyrksalen med förälder 

10.45-11.30 Intressegrupper

11.30-12.00 Gudstjänst i Danssalen 

12.00-12.15 Smågrupper 

KLIPPAN

Klippan är vår äldsta grupp i Kungalandet och består av barnen i årskurs 4-7. Klippan börjar inne i kyrksalen och går sedan iväg för att ha sin egen gudstjänst med lekar och aktiviteter i Johannes. Vi tror att det är viktigt att de barn som vill har möjlighet att vara med och tränas att vara ledare så därför finns det möjlighet för den som går i årskurs 7 och uppåt att testa på att vara ledare med en äldre ledare. Det kan innebära att vara en del av Herden, i en intressegrupp eller i drama. Hör av dig till en ledare om detta är något som intresserar dig. 

Incheckning

Barnen i Klippan checkar alltid in hos ledare först. Ledaren står bredvid incheckningsdisken. Det är ditt ansvar som förälder att se till att barnen blir incheckade.

KYRKSALEN 10:30-10:45

Vi börjar våra första 15 minuter i kyrksalen tillsammans med hela församlingen. Vi ser vikten av att få lovsjunga alla generationer och få vara tillsammans. Om ditt barn väljer att stanna hos dig så har du som förälder ansvar för att meddela det till ledaren. Det handlar om säkerhet och möjlighet för ledarna att veta vilka barn de ansvarar för. 

JOHANNES 10:45-11:30

Här har vi en egen gudstjänst där det varvas bibelundervisning, lovsång, bön, lekar, tävlingar, insamling, födelsedagsfirande och gemensam bibelläsning. 

AKTIVITETER 11:30-12:15

Efter gudstjänsten så finns det ibland aktiviteter att välja på eller så gör hela Klippan aktiviteter tillsammans. Ibland är vi i sporthallen, bakar, leker lekar, spelar spel eller leker något allihop.

Klippan avslutar tillsammans.

10.30-10.45 Kyrksalen (sitter med förälder eller kompisar) 

10.45-11.30 Gudstjänst, lekar och tävlingar. 

11.30-12.15 Aktiviteter och avslutning 

INSAMLING 

Vi tror att givande är något gott och en del av det kristna livet. Vi ser även givande som en del av vår gudstjänst och vill uppmuntra barnen till givande på olika sätt. 

Vill du läsa mer om hur Kungsportskyrkan formulerat sig kring givande så läs mer på www.kungsporten.com/ge

Vi har sedan länge en insamling i Kungalandets gudstjänster och har ett antal projekt som vi stödjer varje år.

Läs mer om projekten vi stödjer just nu HÄR 

Olika sätt att ge - Swish, kontant & pant

Det finns olika sätt att vara med och ge, det går både att ge via swish, kontant & pant! 

Swish & Kontant 

Det går att swisha och lämna kontant varje vecka men vi kommer särskilt att uppmuntra till detta ett par gånger per termin. Vi kommer då uppmuntra er som familj att prata om vad ni skulle vilja ge hemma. Swisha tillsammans eller ta ut kontanter. Vi hoppas att det blir ett tillfälle för er som familj att göra detta tillsammans och få möjlighet att prata om vad ni vill ge. Dessa veckor kommer vi särskilt lyfta detta på söndagens gudstjänster i Kungalandet och kommande vecka kommer vi ha en uppföljning med barnen genom att visualisera på olika sätt hur mycket vi tillsammans samlat in till projekten vi stöttar. 

Swishnummer samt möjlighet att ge kommer finnas vid incheckningen. 

Swishnummer 123 662 06 37, Märk ”Kungalandet insamling”. 

Pantinsamling

Det går även att ge via pant på Kungalandet. Att panta flaskor tror vi att många barn känner till och det blir något konkret att ge. Vi tror att det kan uppmärksamma barnen på att istället för att panta en flaska och få pengarna själv så kan de välja att ge pengarna som en pantad flaska skulle ge till någon annan. 

Det kommer finnas en tunna för pant vid incheckningen varje vecka som det är Kungalandet.

KUNGALANDET HEMMA

Vi vill uppmuntra er som föräldrar att ta med er temat hem och försätta prata med era barn hemma. Ni som familj har möjligheten att sätta in bibelordet, bönen, frågorna och funderingarna rakt in i vardagslivet. Det är utifrån er vardag som barnen kommer växa i och förstå vad lärjungaskap betyder och hur vi kan ha en relation med Jesus. Du behöver varken vara teolog eller pedagog, du som förälder är den viktigaste personen för ditt barn. Vi skickar varje vecka vad vi har för tema så du som förälder vet vad vi pratat om och vilken som är veckans minnesvers.

KOORDINATOR 

Varje söndag så är det en ledare som har ansvaret för koordinator. Koordinatorn har som uppgift att stötta ledare och leda det praktiska kring Kungalandet. Koordinatorn finns också till för frågor från föräldrar (om upplägget och dagens Kungaland) och för nya familjer som behöver ledning om vart de ska gå och hur det fungerar. 

TERMINSPROGRAM 

Hela höstens program är inte klart än så det kan komma några ändringar men i stora drag så kan ni se vårt program här nedan. 

HÖSTENS PROGRAM >>

PÅ BESÖK? 

Är ni på besök eller är ni intresserade av hur det är på Kungalandet? Varmt välkomna! I incheckningen/koordinatorn vill gärna hälsa er välkomna och visa er hur det fungerar och vart ni ska ta vägen. 

BJUD MED EN KOMPIS!

Självklart så får barnen ta med sina kompisar till Kungalandet. Säg till i incheckningen/inskrivningen så löser vi incheckningen första gången. Vill kompisen följa med ofta så be dem registrera sig. 

Registrering (Planningcenter)

Vi använder oss av ett administrativt system som heter Planningcenter. Det är till för att hantera kontaktuppgifter och informationsutskick men även för att verksamheten ska vara säker och trygg för alla barn och familjer.

Registrering första gången

Vi vill att kungalandet ska vara en trygg och säker plats för alla barn,
därför använder vi oss av incheckningssystemet planningcenter. 

Registrera dig inför ditt första besök >>

Det tar mellan 1-4 dygn innan registreringen går igenom så gör det i god tid innan.

Självincheckning

Ni kan även använda självincheckningen och på det sättet spara tid. Ni hittar självincheckningen vid den stora incheckningsdisken. 

Viktig information om självincheckning >>

 

Barn under 3 år

I anslutning till kyrksalen finns två rum där barn som ännu inte börjat Kungalandet har möjlighet att vara tillsammans med sin förälder. Det finns högtalare så det går att lyssna till predikan. I småbarnsrummen är alla föräldrar ansvariga för sitt barn. 


tl_files/Grafik/facebook_icon.pngFölj oss gärna på
Facebook: Kungsportskyrkan Barnverksamhet
Instagram: Kungsportskyrkan_barn


Frågor?

Har du frågor om Kungalandet är du välkommen att kontakta oss:

 

 

Rebecka Udd - Pastor med ansvar för Barn & Familj 

rebecka.udd@kungsporten.com

 

 

 

 

Linn Thörnberg - Barnledare

linn.thornberg@kungsporten.com

Kungsportskyrkan

Välj enhet