Ekonomi

givande_hander

Vår tro är att livet är en gåva från Gud.

Allt vad vi som människor är och har, tar sitt ursprung hos Gud, han som ger oss livet.
Vi tror också att pengar och ekonomiska resurser, små som stora, är en gåva från Gud. Med gåvan följer också ett ansvar att förvalta och fördela dessa resurser.

Gud som ger oss livet och är vårt ursprung ger oss det högsta exemplet på vad givande är när han, i Kristus, blir människa och ger sitt eget liv för oss på korset.

Vi tror att ett gott ekonomiskt förvaltarskap bl. a handlar om regelbundet givande till den kristna församlingen och till kristen mission.
Att ge en tiondel av sin inkomst är en god andlig övning som många kristna genom historien har praktiserat och något vi tror att Gud välsignar. Den praktiken påminner oss också om att allt egentligen tillhör Gud. Det är en insikt som motiverar till att dela med sig frikostigt och ibland även ge över sin förmåga.

I Kungsportskyrkan samlar vi regelbundet in pengar till församlingens liv och verksamhet.
Det sker genom kollekter på gudstjänster och ibland även genom riktade insamlingar för speciella ändamål t. ex mission eller olika diakonala ändamål. Många ger även regelbundet pengar genom autogiro, genom församlingens kollektomat (kortläsare som finns i kyrkans entré) eller andra insättningar till församlingen
Alla insamlade medel som kommer till församlingen på det sättet används i församlingens arbete för evangelisation, mission, diakoni, lärjungaträning och verksamheten bland barn och unga.

Kungsportskyrkans verksamhet baseras på frivilliga gåvor och insamlade medel. Här finns inget tvång och medlemmar i församlingen betalar ingen medlemsavgift.
Församlingen är organiserad som förening enligt svensk föreningsmodell. Det innebär bl. a att beslut som rör ekonomi och budget tas genom gemensamma beslut på församlingens årsmöte.

”Den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge som han själv har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål”. 2 Kor 9:6-8

Fler bibelreferenser: Mal 3:10, Apg 17:26-28, 2 Kor 8:1-8, Jak 1:17

Ge en gåva!

Vill du ge en gåva till församlingen, använd vårt PG, BG eller ge via Swish:

PG:  647403-5
BG:  772-6037
Swish:  123 427 73 49

Stående överföring:

En stående överföring innebär att du går in på din internetbank och lägger in stående månadsöverföring till Kungsportskyrkan. Har du inte möjlighet att göra det via internet kan du kontakta din bank och be dem lägga upp överföringen. Här kan du via din bank enkelt ändra månadsbeloppet om du så önskar.Överföringen ska ske till Kungsportskyrkans konto i Swedbank clearingnr 81505, kontonr 41012451

Autogiro

Här nedan finns en blankett för att ansluta ett autogiro till Kungsportskyrkan
Idag finns två alternativ:

1. Fyll i blanketten direkt på skärmen och skriv sedan ut den, lämna den i receptionen på Kungsporten.
2. Skriv ut blanketten, fyll i dina uppgifter för hand, lämna blanketten i receptionen.

Har du frågor - välkommen att:
Ringa till receptionen 036-38 97 80.
Eller skicka e-post här.

 

Vill du ge en gåva till Projekt BeGe, använd vårt PG, BG eller ge via Swish:

PG:  952447-1
Swish:  123 012 42 06 

Läs mer om Projekt BeGe HÄR.

Kungsportskyrkan

Välj enhet