Internationellt arbete - Life Mission

Kungsporten stödjer Life Mission

En missionsorganisation som jobbar med att sända team, arrangerar evangeliska kampanjer, friköpa skuldslavar och stödjer lokala missionärer som når sitt eget folk med evangeliet. I skrivande stund understödjer Life Mission ett 20 -tal lokala missionärer som är verksamma bland några av de mest onådda områdena i Sydasien, Västafrika samt bland minoritetsgrupper i östeuropa. Genom församlingsplantering, ledarträning och barn och ungdomsarbete når dessa kvinnor och män tillsammans årligen flera tusen med evangeliet och har planterat ett femtiotal församlingar.

Läs mer på www.lifemission.se

Kungsportskyrkan

Välj enhet