EQUIP - Lärjungaskap som förändrar världen


Våren 2022 startar Equip, en ny lärjungaskola i Kungsportkyrkan! Målet med Equip är att utrusta dig att ta nästa steg i ditt lärjungaskap. Lärjungaskap handlar om att följa Jesus, bli mer lik honom och överlåta sig till att delta i hans uppdrag. Vi hoppas och tror att Equip ska få vara ett verktyg och en plats där du ska inspireras, utrustas och utmanas att ta steg vidare i ditt lärjungaskap tillsammans med andra som bär på samma längtan som du själv.

MODULER

Equip bygger på moduler där man kan välja att läsa en eller alla moduler på en termin. Varje modul i Equip utgörs av fyra lektionstillfällen där vi fördjupar oss i ett ämne. Det som var centralt i Jesus undervisning, budskapet om Guds rike, är centralt även i Equip. Undervisningen hålls av några av Kungsportskyrkans pastorer och medlemmar samt tillresta lärare. Kvällarna kommer också innehålla praktiska moment och vara en plats där du får träna de andliga nådegåvorna i en trygg miljö.

UPPLÄGG VÅRTERMINEN 2022

 • Modul 1: Lärjungaskap - del 1, vecka 4-8
 • Modul 2: Guds rike, vecka 10-13
 • Modul 3: Naturligt övernaturligt, (obs! flyttad till hösten, datum kommer)

Träffarna kommer hållas på onsdagskvällar mellan 18.30- 20.00

MODUL 3 - Naturligt övernaturligt (flyttad till hösten)

 • Den helige Andes person och gåvor (Fredrik Larsson & Marcus Ringbäck) 
 • Det övernaturligas plats i församlingen (David Axelsson) 
 • Att  vara ledd av Anden (Stefan Börjesson) 
 • Ett liv i Guds närvaro - nyckeln till ett naturligt övernaturligt liv (Cornelia Forsberg) 

KurslitteraturNaturligt övernaturligt, Mike Pilavachi  & Andy Croft

MODUL 2 - GUDS RIKE

 • Intro till Guds rike  (Marcus Ringbäck & Fredrik Larsson ) 9/3
 • Guds rike och församlingen  (David Axelsson) 16/3 
 • Guds rike och helande (John Derneborg, pastor i Vänersborg pingst & inspiratör i New Wine) 23/3
 • Guds rike i konfrontation - Den andliga striden  (Marcus Olsson, riksevangelist Equmeniakyrkan) 30/3

Kurslitteratur: Kompendie från John Wimber som delas ut

MODUL 1 - LÄRJUNGASKAP DEL 1 

 • Lärjungaskap - Jesus plan för en förvandlad värld (Marcus Ringbäck & Fredrik Larsson ) 26/1
 • Att följa Jesus med de tolv (Henrik Steen) 2/2 
 • Att följa Jesus och leda andra (David Axelsson) 9/2
 • Att följa Jesus med de tolv (Henrik Steen) 23/2

Kurslitteratur: Vandra med de tolv: att följa Jesus med våra känslor och olikheter - Henrik Steen.  
Boken finns att köpa i Kungsportens bokshop. 

Anmälan och fler frågor
Om du har några frågor eller vill anmäla dig till en modul är du varmt välkommen att kontakta oss:
Email: equip@kungsporten.com
Tel: Marcus Ringbäck tel 070-3379759

Kungsportskyrkan

Välj enhet