Vår församling

Vi är en kristen församling som bekänner vår tro till Jesus Kristus som Frälsare och Herre. Vi är en del av den världsvida kyrkan och bekänner en enda Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden. Vår tro är grundad i Guds Ord, Bibeln, och är sammanfattad i den apostoliska och nicenska trosbekännelsen. Vi tillhör den baptistiska grenen av kyrkan med dess betoning på frihet och på personlig övertygelse om tro och eget beslut om dop. Vi vill verka för kristen enhet och värdesätter erfarenhetsutbyte med andra kyrkor. Smyrnaförsamlingen i Huskvarna bildades den 22 januari 1956. Vid församlingens årsmöte den 4 mars 2006 bytte församlingen namn till Kungsportskyrkan. Vi samarbetar med trossamfundet Evangeliska Frikyrkan.

Välkommen på Gudstjänst varje söndag kl. 10.30! Läs mer »

Möt Ida Johansson

Ida Johansson började intressera sig för kristen tro och vad det innebar att vara kristen när hon gick på högstadiet. Efter några år av funderingar gick hon en Alpha-kurs på Kungsporten, där hon fick brottas med alla frågor hon hade. Hon uppmanades att "testa" Gud genom att be till honom. I början tyckte hon att det var läskigt, men upptäckte efter ett tag att Gud faktiskt hörde hennes böner.

Se en videointervju med Ida här intill!

Möt Joakim Fogelberg

Joakim trodde inte på Gud, hans vänner kallade honom ateist. Han var fackligt och politiskt engagerad och var säker på evolutionsteorin. Men en dag började han fundera på om allt det engagemang han lade ner egentligen hade någon betydelse, och varför han ens skulle bry sig om det inte hade någon betydelse i slutändan. Han började studera olika religioner och livsåskådningar och kom fram till att den kristna tron var den enda som höll. "Jag blev så sur när jag kom fram till att det jag en gång trodde på inte höll", säger Joakim.

Se en videointervju med Joakim här intill!

Kungsportskyrkan

Välj enhet