Internationellt arbete - Sydostasien

Framtidshopp för Sydostasien

Människohandel är ett växande problem över hela världen. I flera länder i Sydostasien lever många under mycket knappa förhållanden och i sitt sökande efter arbete i sitt hemland eller i närliggande länder är risken stor för att bli offer för människohandel och säljas som sexslav eller tvångsarbetskraft. Våra internationella medarbetare samarbetar med EFKs partners för att motverka människohandeln, bland annat genom utbildning, handledning och psykologisk behandling.

De kristna minoritetsfolken är ofta utsatta och marginaliserade i samhället. Våra medarbetare jobbar tillsammans med en växande församlingsrörelse. Fokus ligger på att hjälpa unga kristna att växa i tron och att stötta dem att kunna bli självförsörjande och genom det mindre utsatta.

Kungsportskyrkan

Välj enhet