Insatsstyrkan


Mönstra in i vår insatsstyrka!

Den lokala församlingen är helt fantastisk! Hur skulle vi mer konkret och praktiskt kunna vara en församling som betjänar människor i krissituationer?

En tanke som har fötts är att varje medlem i Kungsportskyrkan ges möjligheten att "mönstra" in i Kungsportens Insatsstyrka. Vad innebär det? Vi är alla begåvade med saker som vi är bra på och älskar att göra. Tänk om du skulle få använda dina talanger för någon annan som behöver dig och på det sättet vara en välsignelse!

Rent praktiskt fungerar det så här: När människor i nöd söker vår församling för hjälp ska det finnas medlemmar som är beredda att gå in och göra en punktinsats. Det innebär inte att man binder upp sig för en längre tid eller behöver bära något vidare ansvar; uppföljning och administration sköter vår diakon, Annakarin, tillsammans med omsorgsteamet.

Fundera på vad du skulle kunna välsigna andra människor med. Det kan vara rent praktiska saker som att laga en middag till en familj, baka bröd, köpa en vinterjacka till ett barn, hjälpa till med en flytt, städa, vara barnvakt, måla, snickra osv. Du kanske är duktig på privatekonomi och ge goda råd, hjälpa en tonåring att övningsköra. Du kanske är bra på att möta människor i kris, vara medmänniska och ta en fika och lyssna, ta en promenad med någon som är ofrivilligt ensam. Om du har svårt att ta dig ut eller är begränsad i din hälsa kan du vara en förebedjare i en krissituation - tänk vad fantastiskt det vore att ha en bönearmé som inom några minuter är igång och ber när något händer!

Tillsammans kan vi mobilisera oss och visa Guds kärlek i ord och handling in i människors livssituationer; tillsammans kan vi få göra något för många - så mönstra in idag genom att maila Annakarin Steen på insatsstyrkan@kungsporten.com och skriv vad du kan bidra med samt ditt mobilnummer. Kom ihåg att du har full rätt att passa om vi hör av oss, vi kan alla ha förhinder - men är vi många så finns det alltid någon som är tillgänglig.

Kungsportskyrkan

Välj enhet