Andakter


Kungsportskyrkan ansvarar tillsammans med övriga kyrkor och församlingar för andakter på servicehus och äldreboenden i Huskvarna. Vår önskan med våra besök är att genom sång och Guds Ord dela vår tro med de boende, vilka inte har möjlighet att komma till någon annan gudstjänst.

Andakterna är en möjlighet att få dela en andlig gemenskap någon gång under veckan. Som församling ansvarar vi för andakter på följande servicehus/äldreboenden: Union (söndagar kl.15.00), Rosendala, Kavlagården, Mjölkafållan, Lärlingen och Trädgården (samtliga olika onsdagar på eftermiddagen).

Vi är i dagsläget fyra grupper som delar på ansvaret, där någon/några ansvarar för gudstjänstledning, sång, musik och någon ansvarar för att dela Guds Ord. Vi skulle gärna se att fler ville vara med och dela dessa värdefulla stunder med de äldre på våra servicehus/äldreboenden i Huskvarna.
Välkommen med!


Kontakt

För mer information, kontakta Lasse Anderberg (ansvarig) på 070-1991650 eller via mail:
lasse.anderberg@kungsporten.com

Kungsportskyrkan

Välj enhet