Bönesamtal


I bönesamtal varvas bön/förbön och samtal. Samtalsledarna arbetar i team om två personer och under samtalets gång tar vi upp ämnen som gudsbild, självbild och förlåtelse. 

Utgångspunkten är Guds ord och att söka sanningen om Gud, mig själv och andra i Bibeln. Vi har egna erfarenheter av kraften i Guds ord, det är levande och verksamt! När vi tar emot Guds ord som Sanningen, förvandlar det våra liv och relationer. Du behöver inte ha någon förkunskap i Bibeln för att boka bönesamtal, det enda som behövs är en öppenhet för Gud, (för)bön och en längtan efter sanningen.
 
Kontakta Annakarin Steen på omsorg@kungsporten.com för att få mer info. 

Kungsportskyrkan

Välj enhet