Dop

Dopet är människans svar på Guds kallelse till omvändelse och ett nytt liv.

Dopet är en försäkran om att vi genom tron på Jesus Kristus är delaktiga i försoningens nåd och uppståndelsens kraft till ett nytt liv.

Dopet är en gåva, en del av evangeliet och en helig handling som församlingen förvaltar på Jesu uppdrag. Dopet hör samman med Jesu Kristi frälsningsgärning, hans död och uppståndelse.

Läs mer i vår församlingsordning.

Vill du bli döpt? Kontakta någon av pastorerna! Läs mer HÄR.

Kungsportskyrkan

Välj enhet