Predikningar Ljud

2021-05-22 Predikan | Rune Borgsö | Kraften i Andens dop

Ladda ner

2021-05-16 Predikan | Eric Lacabanne | Tillbaka till efterföljelsen - En lärjunge hör & gör

Ladda ner

2021-05-09 Predikan | Åsa Björk | Tillbaka till efterföljelsen - Vi går tillsammans

Ladda ner

2021-05-02 Predikan | Lisa Fredlund | Att ha Kristus för blicken

Ladda ner

2021-04-25 Predikan | Hans Jansson | Tillbaka till efterföljelsen - En lärjunge kan inte stoppas

Ladda ner

Kungsportskyrkan

Välj enhet