Kungsporten 2020

dummybild

 

Församlingens vision

En församling som växer i kärlek till Gud, varandra och världen.

Målbild

ETT HJÄRTA: Gud först
Vi drömmer om en församling där passionen för Gud är änn mer brinnande och där Han i allt är den främste.
Vi tror att Gud måste få komma först i våra personliga liv och i vår församling. (Matt. 6:33)

TVÅ BYGGSTENAR: Gudstjänsten och Hemgruppen
Vi drömmer om en mycket större gudstjänstfirande församling, där en betydande grupp består av nykristna människor.
Vi drömmer också om en församling som har vuxit sig större genom att växa sig mindre, genom en ännu tydligare betoning på hemgruppen.
Vi tror att församlingen ska byggas med två byggstenar, där både den stora och den lilla gemenskapen prioriteras. (Apg. 2:46)

TRE FOKUS: Evangelisation, Barn- och ungdomsverksamhet och Diakoni
Vi drömmer om en utåtriktad församling som på djupet berör dem som ännu inte känner Jesus, barnen och de unga och dem som har stora behov i vårt samhälle.
Vi tror att Jesus bekänner Sig till oss när vi lägger fokus för vår verksamhet utanför oss själva. (Matt. 28:18-20)

FYRA FRAMGÅNGSFAKTORER: Ord, Gärningar, Under & tecken och Bön
Vi drömmer om en församling där våra frimodiga ord, våra radikala kärleksgärningar och Guds övernaturliga under och tecken går hand i hand, och där allt vi gör är genomsyrat av bön.
Vi tror på kraften i det talade ordet, i rakdikala kärleksgärningar, i under och tecken och i bön. (Rom. 15:18-18m Apg. 4:31)

Kungsportskyrkan

Välj enhet