Kungsporten Omsorg

 

Välkommen till Kungsporten Omsorg!

Vi finns här för att ge vidare Guds stora omsorg och djupa kärlek till medmänniskor som på
olika sätt är utsatta och behövande.
Vår passion är att se Gud hela, upprätta och befria människor att leva hela liv till ande, själ
och kropp.
Vi vill ge Guds kärlek till dig – vi vill möta dig där du befinner dig i livet. Att på olika sätt gå
tillsammans med dig en del av din livsresa.
Vår längtan är att församlingen får vara din familj! Att du får finnas i en läkande gemenskap
med andra troende, att du får växa i din efterföljelse av Jesus och att församlingen får vara
platsen där du hittar din sanna identitet i Gud.

Har du ett behov? Har du en idé eller dröm som har med omsorg att göra? Vill du komma
med i församlingens omsorgsarbete? För samtliga områden inom Kungsporten Omsorg kan
du kontakta Annakarin Steen, som är anställd som omsorgsledare. Du når henne på
annakarin.steen@kungsporten.com .

Läs gärna mer om de olika delarna av
Kungsporten Omsorg under respektive flik.

 

  • Samtalsstöd

Brottas du med existentiella frågor? Befinner du dig i en livskris som du saknar verktyg att
kunna hantera? Behöver du en medmänniska att samtala med?
Alla människor drabbas av svårigheter någon gång i livet. Vi brottas med tankar på om livet
har någon djupare mening. Vi bär på oläkta själsliga sår som på olika sätt påverkar våra
relationer i nuet.
Oavsett om du bär på sår från händelser långt tillbaka i tiden eller om något nyligen inträffat
som kastat dig in i en kris, kan du behöva hjälp och stöd av en medmänniska som lyssnar på
din berättelse. En livskris innebär just detta: en händelse inträffar i livet som vi inte varit med
om på samma sätt tidigare och därför saknar vi verktyg att tolka och hantera situationen.
Det är klokt att söka hjälp! Det finns ingen skam i det; snarare tyder det på en styrka att våga
öppna sig och bli sårbar inför en medmänniska.
I vårt samtalsarbete får du möjlighet att träffa en av våra samtalsledare. De är överlåtna till
att ge dig en läkande samtalsprocess i en trygg miljö med den kristna tron i centrum.
Samtalsstödet är kostnadsfritt och utförs huvudsakligen ideellt.
Vi som är engagerade inom samtalsstöd tillämpar tystnadsplikt.
Tack för att du ger oss förmånen att få följa dig en bit på din livsväg!

Välkommen att kontakta Annakarin Steen på samtal@kungsporten.com för mer information.

  • Äktenskap & Familj

I Kungsporten vill vi stärka familjen genom att erbjuda stöd i våra relationer och vårt
föräldraskap.
För närvarande erbjuder vi en äktenskapskurs varje höst där vi jobbar med teman som
kommunikation, konflikthantering och grunder att bygga sin relation på. Det spelar ingen roll
om vi har varit gifta en kort tid eller många år, om vi har en komplikationsfri relation eller en
problemfylld sådan – vi kan alla behöva investera i friskvård för våra äktenskap.
Vi kan även erbjuda samtalsstöd för par som kämpar med barnlöshet. Vi har flera par i
församlingen som har erfarenhet av att själva gå igenom processer kopplade till barnlöshet,
både känslomässigt och praktiskt. De kan därför erbjuda en unik förståelse för de som på
liknande sätt kämpar, vare sig det gäller att man står inför, går igenom eller har avslutat en
utredning för att få ett biologiskt barn eller adoptera ett barn.
Om du utöver detta är intresserad av att komma med på olika aktiviteter och grupper för
familjer, kan du läsa mer om vår barn- och ungdomsverksamhet här .
Välkomna med!
Om du har frågor kring kursens upplägg eller vill anmäla intresse till kommande kurs, är du
välkommen att kontakta Annakarin Steen på omsorg@kungsporten.com.

  • Besök

Kungsporten Omsorg har en besöksgrupp som gör både planerade och spontana hembesök. 
Vår besöksgrupp består av både män och kvinnor som har en passion för att församlingens 
medlemmar och regelbundna besökare ska känna sig sedda, inkluderade och betydelsefulla.
Kanske är det så att du skulle önska att du kunde vara med i gudstjänstfirandet på
Kungsporten, men olika omständigheter gör det svårt för dig att vara med i
församlingsgemenskapen på plats. Det kan vara sviktande hälsa eller något annat som blir till
hinder för dig, tillfälligt eller under en längre tid. Då vill vi gärna ge dig möjlighet till en
församlingsgemenskap via hembesök!

Välkommen att höra av dig till Annakarin Steen på omsorg@kungsporten.com för mer
information.

Kungsportskyrkan

Välj enhet