Hemgrupper

Testbild

Mitt i livet. Mitt i församlingen.

I vårt församlingsliv är både den stora gemenskapen i gudstjänsten och den lilla gemenskapen i hemgruppen viktig. I hemgruppen möts vi för att bygga nära relationer, be för och med varandra och tillsammans växa vidare som kristna.

Alla är välkomna

De flesta hemgrupperna möts i hemmen varje eller varannan vecka. Våra hemgrupper är öppna för alla intresserade. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att vara med i en hemgrupp, även om vi ser hemgruppen som ett steg på vägen till församlingsmedlemskap.

Hemgruppsteamet

Vi som har det övergripande ansvaret för hemgruppsarbetet i församlingen ingår i hemgruppsteamet. Vi träffas regelbundet för att vidareutveckla hemgruppsarbetet, hjälpa personer att hitta in i hemgrupper, coacha våra hemgruppsledare, etc. Om du söker hemgrupp, har frågor eller förslag på förbättringar får du gärna höra av dig, antingen på hemgrupper@kungsporten.com, eller prata med någon av oss direkt.

Sök hemgrupp »

Samtalsfrågor från söndagens predikan:

  • 2021-01-10 "Förkunna Guds trofasthet och nåd"

Kungsportskyrkan

Välj enhet