Missionsstipendium

Testbild


Kungsportskyrkan vill hjälpa och uppmuntra församlingsmedlemmar att engagera sig i mission. För medlemmar som vill arbeta med mission och/eller besöka missionärer finns därför ett missionsstipendium att söka.

STIPENDIET FINNS I TRE NIVÅER:
NIVÅ 1: 1 000 kr. För kortare engagemang, upp till 3 månader
NIVÅ 2: 4 000 kr. För engagemang som varar mellan 3-12 månader
NIVÅ 3: 12 000 kr. För engagemang som varar minst 12 månader

KRITERIER FÖR ANSÖKAN
För att kunna tilldelas ett missionsstipendium ska stipendiaten:
• Vara medlem i Kungsportskyrkan. (Gäller nivå 2 och 3. För nivå 1 räcker att vara aktiv inom någon av församlingens
verksamheter).
• Genomföra insatsen inom en organisation eller annat utav församlingen känt arbete.
• Kunna presentera en inbjudan med preciserade arbetsuppgifter.
• Behärska tillräckliga språkkunskaper för att genomföra en arbetsinsats.
• Ha fått stipendiet vid max ett tidigare tillfälle.
• I allt väsentligt bedömmas vara lämplig för den uppgift arbetet gäller.
• Aktivt engagera sig för att skapa missionsengagemang i församlingen före, under och efter stipendietiden
genom att vara aktiv på Outreach-bloggen (minst ett inlägg per månad) och medverkan i samlingar i församlingens
verksamhet efter hemkomst, t.ex. i gudstjänst eller ungdomssamling.
• En individ kan få stipendiet på nivå 1 flera gånger men nivå 2 och 3 endast en gång.


Ladda ner ansökningsblanketten HÄR eller hämta den i receptionen.

Kontakta Internationella teamet för mer info: internationellateamet@kungsporten.com

Kungsportskyrkan

Välj enhet