Andakter

Kungsportskyrkan ansvarar tillsammans med övriga kyrkor och församlingar för andakter på
servicehus och äldreboenden i Huskvarna. Vår önskan med våra besök är att genom sång och Guds
Ord dela vår tro med de boende, vilka inte har möjlighet att komma till någon annan gudstjänst.
Andakterna är en möjlighet att få dela en andlig gemenskap någon gång under veckan.
Som församling ansvarar vi för andakter på följande servicehus/äldreboenden: Rosendala (söndagar
kl.14.00, Union (söndagar kl.15.00), Kavlagården (söndagar kl.16.00) – i regel samma söndag. Vidare
Lärlingen (onsdagar kl.14.00) och Trädgården (onsdagar kl.15.30) – i regel samma dag. Besöken sker
med ca 2 månaders mellanrum.
Vi är i dagsläget 4 grupper som delar på ansvaret, där någon/några ansvarar för gudstjänstledning,
sång, musik och någon ansvarar för att dela Guds Ord. Vi skulle gärna se att fler ville vara med och
dela dessa värdefulla stunder med de äldre på våra servicehus/äldreboenden i Huskvarna.
Välkommen med!

För mer information, kontakta Lasse Anderberg (ansvarig) på 070-1991650 eller via mail:
lasse.anderberg@kungsporten.com.

Kungsportskyrkan

Välj enhet