Predikningar Ljud

2020-01-12 Gudstjänst | Maria Sjölander | Tillbedjan

Ladda ner

2020-01-05 Gudstjänst | Eric Lacabanne | Nåden

Ladda ner

2019-12-29 Gudstjänst | Hans Jansson | I Jesu fotspår

Ladda ner

2019-12-24 Julnattsgudstjänst | David Axelsson | Julevangeliet

Ladda ner

2019-12-22 Gudstjänst | Åsa Björk | Ta emot kärlek för att kunna ge kärlek

Ladda ner

Kungsportskyrkan

Välj enhet