Predikningar Ljud

2019-10-06 Gudstjänst | Åsa Björk | Våga hoppas igen

Ladda ner

2019-10-02 Kvällsmöte | Kerry Shook | Från dysfunktion till destination

Ladda ner

2019-09-29 Kvällsmöte | Rahil Patel | Kärleken fann mig

Ladda ner

2019-09-29 Gudstjänst | Hans Jansson | Hoppets förankring

Ladda ner

2019-09-22 Gudstjänst | David Axelsson | Hoppets folk

Ladda ner

Kungsportskyrkan

Välj enhet