Predikningar Ljud

Gudstjänst-2019-04-14 Hans Jansson - Tema: Tro som förflyttar berg

Ladda ner

Gudstjänst-2019-04-07 David Axelsson - Tema: Vi tror på evigt liv

Ladda ner

2019-03-24 Eric Lacabanne - Tema: Vi tror på en helig kyrka

Ladda ner

2019-03-17 Hans Jansson- Tema: Vi tror på den helige Ande

Ladda ner

2019-03-10 David Axelsson - Tema: Vi tror på Jesus Kristus

Ladda ner

Kungsportskyrkan

Välj enhet