Besök

Kungsporten Omsorg har en besöksgrupp som gör både planerade och spontana hembesök. 
Vår besöksgrupp består av både män och kvinnor som har en passion för att församlingens 
medlemmar och regelbundna besökare ska känna sig sedda, inkluderade och betydelsefulla.
Kanske är det så att du skulle önska att du kunde vara med i gudstjänstfirandet på
Kungsporten, men olika omständigheter gör det svårt för dig att vara med i
församlingsgemenskapen på plats. Det kan vara sviktande hälsa eller något annat som blir till
hinder för dig, tillfälligt eller under en längre tid. Då vill vi gärna ge dig möjlighet till en
församlingsgemenskap via hembesök!

Välkommen att höra av dig till Annakarin Steen på omsorg@kungsporten.com för mer
information.

Kungsportskyrkan

Välj enhet