Mega Sunday

Testbild

Mega Sunday är en söndagsskola för barn i behov av särskilt stöd. Vi tror att den kristna församlingen är tänkt att vara en gemenskap där alla människor ska få bli sedda och få plats! Vår förhoppning med Mega Sunday är att familjer både i och utanför kyrkan ska kunna bli delaktiga i en meningsfull gemenskap på barnets villkor.

Hösten 2019: Start 15 september

Mega Sunday - konceptet

Vi har tre grupprum till förfogande för Mega Sunday. Rummen har olika funktioner och kan ses som tre olika ”stationer”. I varje rum har vi en kort samling utifrån temat.

Upplägg:

  • 10.15-10.55 Incheckning: Alla barn skrivs in och får en namnskylt.
  • 10.15-11.00 Buskul: Gemenskap, aktiviteter och lek i Kungalandet (Drop-in).
  • 11.10 Mega Sunday startar: Mega Sunday har sina egna lokaler som är anpassade och utformade efter barnens behov. Vi har ett aktivitetsrum, ett sinnesrum och ett rum för samling, lek och pyssel.
  • 12.15 Utcheckning: Fika i kyrkans café (om man vill).

Inför ditt första besök registrera dig här >>

 

tl_files/Grafik/facebook_icon.pngFölj Mega Sunday på facebook HÄR.
Gå med i facebookgruppen
Barn & Familj Kungsportskyrkan för att ta del av det som händer på Kungsporten rörande barn och familj!

 

Ledare och kontaktuppgifter:

Fredrik Larsson, Johanna Pettersson, Katarina Stekovic och Hanna Larsson.
Kontakt:
Fredrik Larsson: megasunday@kungsporten.com  | 072-551 51 01 
Katarina Stekovic: katarina.stekovic1@gmail.com  | 076-864 35 37

Kungsportskyrkan

Välj enhet