Predikningar Ljud

2020-03-22 Gudstjänst | David Axelsson | Jesus är Vägen till identitet

Ladda ner

2020-03-15 Gudstjänst | Åsa Björk | Jesus är Vägen till vishet och insikt

Ladda ner

2020-03-08 Gudstjänst | Eric Lacabanne | Jesus är Vägen till förlåtelse

Ladda ner

2020-03-01 Gudstjänst | Hans Jansson | Jesus är Vägen till frihet

Ladda ner

2020-02-23 Gudstjänst | David Axelsson | Jesus är Vägen till barnaskap

Ladda ner

Kungsportskyrkan

Välj enhet