Predikningar Ljud

2020-04-19 Gudstjänst | Åsa Björk | Vägens folk lyssnar till Guds ord

Ladda ner

2020-04-12 Gudstjänst | Henrik Steen | Jesus uppståndelse - Hopp i mörkret

Ladda ner

2020-04-09 Påskandakt | Hans Jansson

Ladda ner

2020-04-05 Gudstjänst | David Axelsson | Jesus är Vägen till kraft

Ladda ner

2020-03-29 Gudstjänst | Åsa Björk | Jesus är Vägen till frimodighet

Ladda ner

Kungsportskyrkan

Välj enhet