Vision och tro - Trons konsekvenser

Dop

Vi tror…
- att det bibliskt riktiga är att man själv väljer att låta döpa sig sedan man kommit till tro på Jesus Kristus. Detta är en tydlig bekännelse av vår kristna tro.

Efterföljelse

Vi tror…
- att tron på Jesus Kristus är en kallelse till lärjungaskap. Vår efterföljelse bör präglas av ett rent och rättfärdigt liv där vi hämtar styrka genom att läsa Bibeln, låta oss uppfyllas av den helige Ande och umgås med Gud genom bönen.

Församlingsmedlemsskap

Vi tror…
- den kristna församlingen är upprättad av Gud, med uppgift att förkroppsliga Hans kärlek, genom en enad och sann gemenskap.
- att varje kristen är kallad att leva i en församlingsgemenskap där man hämtar kraft och styrka och får uppmuntran, tröst och glädje.

Socialt ansvar och mission

Vi tror…
- att vi måste göra Guds kärlek synlig genom att ha omsorg om de som är berövade mat, bostad, värdighet och rättvisa. - att vårt liv skall präglas av helighet och kärlek, annars förlorar vittnesbördet sin trovärdighet.
- att varje kristen församling måste vända sig utåt mot sin lokala omgivning med evangeliskt vittnesbörd och uppoffrande tjänst.
- att Gud har kallat sin församling att genom den helige Andes kraft, förmedla evangeliet till hela världen.

Jesu återkomst

Vi tror…
- att Jesus Kristus skall återvända till jorden, personligt och synligt, i makt och i härlighet, för att slutföra sin frälsning och dom. Vi ser med ivrig längtan fram emot denna dag, och emot en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet och kärlek skall bo och Gud för evigt skall regera.

Kungsportskyrkan

Välj enhet