Kungsporten Trygghetsboende

Trygghet kan vara att känna att någon finns där. Någon som bryr sig. Någon som ser mig. Någon som hör mig. Vi vill skapa en trygg miljö för dig som bor här. En miljö, präglad av trygghet och kärleksfull atmosfär.

Vi tror att det är i mötet som vi får lära känna varandra och skapa nya vänskapsrelationer som håller livet ut. På trygghetsboendet erbjuds och stimuleras det till god gemenskap. I våra stora gemensamhetsutrymmen kan man tillsammans mötas för gemenskap - ibland runt en kopp kaffe och andra gånger i olika aktiviteter.

Visionen

År 2000 köpte Kungsportskyrkan en industrifastiget som gav kyrkan stora möjligheter till verksamheter med stor bredd. Den här fastigheten omvandlades snart till det som idag är Kungsporten - en plats för verksamheter som täcker de behov som vi människor har - fär ande, kropp och själ. 

Kungsporten är inte bara till för några få, utan finns till för alla människor oavsett bakgrund och ålder. Redan från dag ett fanns en vision om att kunna erbjuda ett bra boende för äldre i närheten av Kungsporten. Det här behovet ser vi öka och vi vet att samhället efterfrågare ett engagemang från idéburna företag och organisationer inom detta område. 

2012 fick församlingen information om att det närliggande Kungsängen skulle förvanglas till en ny stadsdel. Här tog vår vision ny fart, och i augusti meddelade vi vårt intresse till Jönköping kommun, och att det borde reserveras mark för ett trygghetsboende.

I december 2013 presenterade vi vårt förslag, och i januari 2014 tecknades överenskommelsen med kommunen om marken. 11 december 2014 togs första spadtaget och 3 juli 2016 invigdes Kungsporten Trygghetsboende. 

Visionen är ett tryggt och bekvämt boende för äldre, ett boende med en verksamhet som vilar på kristen grund och som präglas av gemenskap, omtanke och trygghet. Alla boende ska känna sig välkomna, sedda och respekterade. Målet är att kunna möta hela människans behov – till ande, kropp och själ. Varmt, äkta och relevant är ledorden.

 

 


Frågor?

Ulrika Stjerndahl, trygghetsvärd
Tel036-331 15 59
Epost: ulrika.stjerndahl@kungsporten.com

Kungsporten Tryggghetsboende AB
Kungsängstorget 1, 554 62 Jönköping

Kungsporten

Välj enhet