Vad är Kungsporten?

Testbild


Kungsporten...

...är namnet på en fastighet belägen på området Kungsängen i södra Huskvarna där Öxnehagaleden och Kungsängsvägen möts.

Under ca 35 år användes den som mekanisk industri (Huskvarna Stålpress) men i samband med nedläggning övertogs fastigheten av Smyrnaförsamlingen i Huskvarna som där ville förverkliga sina visioner. (Församlingen heter nu Kungsportskyrkan.)

Fastigheten består av en tomtyta på 29000 kvm och byggnadsyta om ca 7000 kvm och har ett vackert läge med utsikt över Vättern och delar av Huskvarna. Kommunikationsmässigt är den gynnsamt placerad med närhet till busshållplatser, järnvägsstation, gång- och cykelleder samt försedd med stora parkeringsytor.

Visionen ... har funnits hos många i flera år. Nämligen att skapa en levande miljö där människor i alla åldrar, under hela veckan, kan mötas och umgås, arbeta och lära sig saker, göra upplevelser och ta avgörande beslut.

Målet ... är att sammanföra verksamheter som tillgodoser mänskliga behov för ande, själ och kropp.

Konkret ... vill vi skapa, skol- och undervisningslokaler, motionshall, cafeteria, lokaler för företagsbruk samt framför allt nya och ändamålsenliga lokaler för församlingen.

Medlet ... eller kanske är det mer korrekt att säga medlen. Kungsporten är nämligen tänkt som ramen inom vilken positiva krafter tillsammans skapar något nytt - en enhet för helhet.

Namnet ... Byggnaden har namnet KUNGSPORTEN vilket har såväl geografisk som trosmässig hänsyftning.

Ett flertal verksamheter bedrivs i fastigheten

  • Kungsportskyrkan
  • Kungsportens Förskola
  • Kungsporten Café & Konferens
  • Simson Kungsportens Friskvårdscenter
  • Ge för livet
  • Smärtmottagningen
  • Magelungen
  • Mullsjö Folkhögskola (viss del av deras verksamhet)


Kungsporten Hemtjänst

1 januari 2015 startade Kungsporten upp hemtjänstverksamhet. Hemtjänsten har kontor i Kungsportens trygghetsboende på Kungsängen i Jönköping. Kungsporten Hemtjänst erbjuder även RUT-tjänster. Du kan läsa mer om verksamheten HÄR.

Kungsporten Trygghetsboende

11 december 2014 togs första spadtaget för Kungsportens trygghetsboende på Kungsängen i Jönköping. Trygghetsboendet invigdes 3 juli 2016 och består av 42 lägenheter, varav 13 hyresrätter och 29 bostadsrätter. Du kan läsa med om trygghetsboendet HÄR.

Kungsporten Kontorshotell

Kungsporten äger även grannfastigheten, Kungsporten Kontorshotell, som hyrs ut till olika företag. Se kontaktuppgifter HÄR.

Kungsporten

Välj enhet