Intresseanmälan

Intresseanmälan för köplats till hyresrätt på Kungsporten trygghetsboende. 

För att upprätthålla och säkerställa ett aktuellt register tar vi ut en årsavgift på 100 kr/år.

För att finnas med i registret skall du/ni:
- Betala 100 kr till Kungsporten Trygghetsboende AB, bankgiro 566-7589
- Märk inbetalningen med ditt/ert namn
- Se till att vi har aktuella kontaktuppgifter, om möjligt också mailadress

Intresserad av bostadsrätt?
Obs! Detta register avser hyreslägenheter men vi informerar dig/er gärna, när någon bostadsrätt kommer
ut till försäljning, om det är ett alternativ för er. Kryssa i det i intresseanmälan här nedan eller meddela det
i ett mail eller brev.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Nils Norburg på 070–624 59 66 eller maila till trygghetsboende@kungsporten.com.
Jag är även intresserad av bostadsrätt

Jag godkänner Kungsportens behandling av personuppgifter*

Kungsporten

Välj enhet