Historik

Test

1900-talet - Industriepoken


1966

Norskägda Johan Mustad AB flyttar in i sina nybyggda verkstads- och kontorslokaler. Företagets verksamhet är huvudsakligen plåtbockning och svetsning.

1968

Tillverkning av stålcontainrar samt den rostfria verksamheten separeras och säljs ut. Kvar är tryckkärlstillverkning och tillverkning av bl.a huvar till Hugin kassaapparater och instrumentbrädor till Scania.

1975

Verksamheten går på högvarv med drygt 100 anställda.

1993

Efter en lång tid av nedgång genomförs en nystart med "slimmad" organisation.

1997

På luciadagen drabbas företaget av ett svårt slag. Scania backar ur ett mångårigt samarbete. Detta leder till omfattande varsel och uppsägningar.

1998

Företaget får nya ägare.

1999

Verksamheten avvecklas. Maskiner och produkter säljs till ett Oskarshamnsföretag. Smyrnaförsamlingen* i Huskvarna köper fastigheten.

2000-talet - En ny epok med inriktning att möta hela människans behov


2000

Mars

 • Smyrnaförsamlingen* tillträder och påbörjar en omfattande ombyggnad.

Augusti

 • Etapp I avslutad. ITM, Institutet för tro & musik, startar sitt nya läsår i Kungsportens suterrängplan.

2001

Mars

 • Etapp II klar. Secondhand-varuhuset Bra & Begagnat slår upp sina portar.

Augusti

 • Etapp III genomförd. Kungsportens Förskola öppnar två avdelningar för succesiv intagning under hösten.

September

 • Sport- och friskvårdslokalerna samt konferens- & serveringsutrymmen färdigställs. Verksamheterna startar upp i liten skala. Församlingsexpedition tas i bruk.

November

 • Slutlig inflyttning. Invigning av kyrka och ungdomslokaler.

* Smyrnaförsamlingen har nu bytt namn till Kungsportskyrkan.

2011

Oktober

 • Församlingen firar 10 årsjubileum på Kungsporten.

2012

Våren

 • Ny parkering iordningställs.
 • Bra & Begagnat flyttar in i sina nya lokaler.

2013

Mars

 • Simson - Kungsportens Friskvårdscenter invigde nya lokaler 3 mars 2013. Gick från de gamla lokalerna på 70 kvm till nya fräscha lokaler på 370 kvm.

April

 • Kungsportens förskola påbörjade en tillbyggnad av den befintliga utegården och tog även senare över friskvårdens gamla lokaler och förvandlade dem till förskolelokaler.

 

2014

December

 •  Första spadtaget för Kungsportens Trygghetsboende, på Kungsängen i Jönköping, togs 11 december 2014.
 •  Kungsportskyrkan växte med 100 medlemmar på ett år. I december 2014 hade församlingen över 700 medlemmar.

2015

Januari

 • 1 januari startades Kungsporten Hemtjänst, en hemtjänst på kristen grund. Kontoret finns på Kungsporten fram till att Kungsportens Trygghetsboende står färdig, då kontoret kommer att finnas där. Även RUT-tjänster erbjuds.

2016

Januari

 • Församlingen fyllde 60 år och det firades 23 januari med gemenskap, tacksägelse, glimtar från åren, sång och musik och mat.

April

 • Den nya hinderbanan invigdes under valborgsmässofirandet på Kungsporten.

Juli

 • 3 juli invigdes Kungsportens Trygghetsboende på Kungsängen i Jönköping. Församlingen ordnade en tacksägelsegudstjänst och efter mötet serverades det fika vid trygghetsboendet och flaggan hissades i trädgården.

Hösten 2016

 • Bra & Begagnat firade 15 år och bytte vid årsskiftet namn till "Ge för livet".

2017

Februari/Mars

 • I månadsskiftet februari/mars påbörjades en omfattande renovering av lokalerna på bottenplan p.g.a. att barn- och ungdomsverksamheten växt så mycket att fler lokaler behövs. Söndagsskolan för barn i behov av särskilt stöd, Mega Sunday, startades upp under våren lokaler och lokaler förbereds i sutterängplanet. Renovering av Johannes påbörjas också. Där ska det bland annat finnas en liten scen istället för disken. Planer finns också på utbyggnad av Kungalandet, som ska få fler rum på övervåningen.

Mars

 • Ge för livets drive-through invigdes.

September

 • De nya barnlokalerna på bottenplan togs i bruk.

December

 • Friskvården firade 15-årsjubileum.

2018

Mars

 • Kungsportens Friskvårdscenter passerar 1500 medlemmar.

Augusti

 • Kungsportskyrkan är en av fyra aktörer som är med och startar Bibelskola KRIK-linjen.

Kungsporten

Välj enhet