Vår utbildning och verksamhet

Kristen grundsyn

Förskolan bedriver sin verksamhet utifrån Skollagens läroplan för förskolan samt ett lokalt kvalitétsarbete. Förskolan är en liten enhet som bedrivs i moderna, rymliga och ändamålsenliga lokaler. Vi har bl. a. lekhall, ateljé och tillgång till idrottshall.

Naturområde med skog finns i närområdet. Lunchen levereras från Kungsportens tillagningskök. Frukost och mellanmål tillagas på förskolan.

Förskolans verksamhet är allsidig och utgår från ett temainriktat arbetssätt. Stor vikt läggs vid sång och musik, rörelse och skapande verksamhet.

Vi har en välutbildad personal som skapar en kärleksfull miljö präglad av värderingar som stämmer med en kristen grundsyn.

Vi har ca 44 barn inskrivna i åldern 1-5 år. På förmiddagarna är barnen indelade efter ålder och mognad i grupperna Bjällran, Gitarren, Flöjten och Trumman.

Förskola

Välj enhet