Avgifter

Maxtaxa

Vi tillämpar en maxtaxa med två tidsnivåer utifrån kommunens riktlinjer. Hur taxan beräknas framgår nedan.
Avgift betalas under 12 månader per år och utgår med angiven procentsats på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Med barn 1 menas familjens yngsta barn som har plats i enskild barnomsorg eller kommunal, barn 2 är det näst yngsta barnet o.s.v.

Hur beräknas avgiften?

Familjens samtliga beskattningsbara inkomster utgör underlag för avgiften. På inkomstuppgiften ska du därför ta upp alla sådana inkomster. 

Barn 1-3 år

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

Vistelsetid Avgift barn 1 Avgift barn 2 Avgift barn 3
 
Procent av hushållets samlade inkomst 3% 2% 1%
Högsta avgift per månad 1 510 kr 1007 kr 503 kr

Barn 3-5 år

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

Vistelsetid Avgift barn 1 Avgift barn 2 Avgift barn 3
Allmän förskola 525 timmar per år Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt
Procent av hushållets samlade inkomst 2,25 % 1,50 % 0,75 %
Högsta avgift per månad 1 133 kr 755 kr 378 kr

Förskola

Välj enhet