Föräldrarinformation

Ansökan om plats

Du som förälder fyller i en ansökan om plats för ditt barn. Klicka här för att ladda hem ansökningsblanketten eller för att få den hemskickad.

Inskolning

När ditt barn ska börja förskolan innebär det en stor förändring i familjens liv. Ofta börjar ditt barn i vår verksamhet samtidigt som du själv står inför nya uppgifter i ditt yrkesliv eller i dina studier. För både ditt barn, dig själv och för de som ska ansvara för ditt barn är det viktigt att den första tiden, som vi kallar inskolning, blir så bra som möjligt. En inskolningsperiod kan variera i längd, men tar ofta en till två veckor.  Det är viktigt att låta inskolningen ta tid och du bör räkna med att finnas till hands på förskolan under inskolningsperioden.

Du betalar ingen avgift under de två första veckorna efter det att ditt barn börjat sin inskolning.

Barnets närvarotider

Det är föräldrarnas arbets-, studie- och restider som ligger till grund för barnets schema. Verksamheten och personalens tjänstgöringstider planeras efter barnens närvaro varför det är mycket viktigt att förskolan alltid känner till de tider som gäller för ditt barn!

Att inte avgiften ökar i takt med ökad vistelsetid (i intervallet över 15 timmar per vecka) innebär inte att man har rätt att utnyttja mer tid än vad som är skäligt med tanke på arbets- och restid. Du kan efter särskild överenskommelse med förskolan utnyttja din plats vid något tillfälle om du är ledig eller har semester enstaka dagar. Under huvudsemestern förutsätter vi dock att även barnen är lediga.

När omsorgsbehovet förändras

Om ditt barns omsorgsbehov förändras ska du lämna in nytt schema. Observera att semester eller annan ledighet som infaller under schemaperioden inte kan räknas in för att minska den genomsnittliga närvarotiden.

Placering och förtur i mån av plats

När vi erbjuder plats skickas ett placeringsmeddelande hem till dig som förälder där du/ni erbjuds plats för ert/era barn. Ni skriver sedan under detta papper och skickar tillbaka det. Personalen kontaktar dig/er sedan för att göra upp inskolningstider.

Om barn slutar på grund av att ett syskon föds har dessa barn förtur i mån av plats. Om man väljer att ha kvar barnet när man får ytterligare ett barn har det nya syskonet, när det är dags att börja, förtur i mån av plats. När förtursplats erbjuds har man rätten att avstå vid två tillfällen därefter placeras barnet i den vanliga barnkön.

Allmän förskola, arbetslöshet eller föräldraledighet

Allmän förskola innebär att alla 3-5 åringar har rätt till plats på förskola fr. o. m. augusti det år barnet fyller tre år. 
Verksamheten är då förlagd till förmiddagstid under skolans läsår - förskolan erbjuder två olika alternativ. För de 3-5 åringar som har ett omsorgsbehov utöver förmiddagstid betalar familjen enligt nedanstående taxa.

- Barn i åldern 1-3 år till arbetslösa och föräldralediga föräldrar har rätt att få, eller att behålla, sin plats i förskoleverksamheten.  Då gäller samma tider som ovan. Avgiften grundas på den lägre nivån < 15 timmar, se nedan. Om en arbetslös förälder på nytt börjar arbeta eller studera får barnets vistelsetid utökas.

Planeringsdagar

Förskolan stänger sin verksamhet under fyra dagar per år för att ge pedagogerna möjlighet att gemensamt planera och utvärdera sitt arbete.
Ni kommer i god tid få veta när dessa dagar infaller.

Uppsägning av plats på förskolan

Uppsägningstiden är två månader.Förskola

Välj enhet