Vision och mål

Vår vision

Vi vill vara en professionell förskola där barnen trivs, utvecklas och mår bra.

Grundläggande områden:

  • kristna värderingar - kärlek, omsorg, rättvisa, empati och alla människors lika värde

  • sång, musik, rörelse skapande verksamhet

  • ansvar och omsorg om vår totala miljö
  • allsidig verksamhet som utgår från ett temainriktat arbetssätt

  • en trygg miljö som ser det enskilda barnet och stöder dess utveckling

  • att inspirera till nyfikenhet och ett lustfyllt lärande
stödja och uppmuntra föräldraskapet

Förskola

Välj enhet