Avgifter

Maxtaxa

Vi tillämpar en maxtaxa med två tidsnivåer utifrån kommunens riktlinjer. Hur taxan beräknas framgår nedan.
Avgift betalas under 12 månader per år och utgår med angiven procentsats på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Med barn 1 menas familjens yngsta barn som har plats i enskild barnomsorg eller kommunal, barn 2 är det näst yngsta barnet o.s.v.

Hur beräknas avgiften?

Familjens samtliga beskattningsbara inkomster utgör underlag för avgiften. På inkomstuppgiften ska du därför ta upp alla sådana inkomster. 

Barn 1-3 år

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

Vistelsetid Avgift barn 1 Avgift barn 2 Avgift barn 3
Vistelsetid/vecka2%1%0,6%
Vistelsetid/vecka >15 tim 3% 2% 1%
Högsta avgift per månad 1360 kr 922 kr 461 kr

Barn 3-5 år

Avgift i procent av hushållets månadsinkomst

Vistelsetid Avgift barn 1 Avgift barn 2 Avgift barn 3
Förmiddagstid - förskolan erbjuder tre olika alternativ. Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt
All tid utöver ovan angivna tider 2% 2% 0,6%
Högsta avgift per månad 864 kr 576 kr 288 kr

Förskola

Välj enhet