Vägen till frälsning - bönevecka v.48

23-29 november


Vecka 48 har vi en bönevecka på Kungsporten med temat ”Vägen till frälsning”.

Program dag för dag:

Måndag 23 november

Bön hemma eller i hemgruppen
”De här männen står i den högste Gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er”. Apg 16:16-18.

När Paulus och Silas kommer till staden Filippi och predikar om Jesus blir det stora reaktioner.

Några män höll en slavflicka fången och tvingade henne att sälja spådomsutsagor till betalande kunder. Flickan ”som hade en spådomsande i sig” ropar när hon ser Paulus och Silas att de ”förkunnar vägen till frälsning”. Paulus befriar henne i Jesu namn från spådomsanden och så får hennes ord bli en verklighet i hennes eget liv.  I Jesus Kristus finns en väg till frälsning för alla människor.

Be i hemgruppen eller i ditt hem för just de personer du/ni önskar se frälsta.

Läs gärna något av följande bibelord och be utifrån det:

Apg 2:7, Ef 5:4-8, Luk 3:4-6, 1 Tim 2:1-4, Joh 3:16, Rom 6:23

Tisdag 24 november

Gemensam bönesamling på Kungsporten kl 18.30
”Varje ort som er fot beträder har jag gett er” Jos 1:3

Mose har dött och nu ska Josua som folkets nya ledare leda folket över Jordanfloden för att erövra Kaanans land. Självklart måste Josua ha funderat på hur allt skulle gå till och hur han skulle leda folket. Det är då som Gud själv talar till Josua och säger ”Så stå nu upp och gå…varje ort som er fot beträder har han gett er”.

Josua och folket får under åren som följer se att när de håller sig till Guds ord och löften ger han dem det han lovat. Landet intas och folket bosätter sig där.

Den här kvällen samlas vi i kyrkan och ber inför fredagens julfest. Vi kommer att be på de olika platser på Kungsporten där aktiviteterna kommer äga rum. Våra fötter kommer ”beträda” de olika orterna/rummen på Kungsporten. Vi kommer också be för alla de ansvariga och medverkande på julfesten. Vi ber även om frälsning och omvändelse för alla besökare på festen.

Onsdag 25 november

Lunchbön
”Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”                           Matt 18:19-20

Jesus undervisar om hur konfliktsituationer ska lösas och avslutar med de välkända orden om kraften i att tillsammans ”komma överens” i bön.

Den här dagen vill vi utmana er att om möjligt mötas till bön under lunchtid.

  • Köp med er baguetter/lunch och samlas till bön i en park eller annan plats.
  • Ät lunch tillsammans hemma eller på restaurang och avsätt tid till bön innan ni skils åt.
  • Ät lunch tillsammans om ni jobbar på samma arbetsplats och avsluta lunchen med bön.
  • Om det finns ett rum att boka på din arbetsplats: Boka rummet och bjud in några kristna vänner. Ät lunch och avsluta med gemensam bön.

Var kreativ, vilka möjligheter finns för dig att äta lunch tillsammans med någon annan kristen och ”komma överens” i bön för människors frälsning?

Be fem minuter, tio minuter eller längre. Det viktigaste är inte längden på bönen utan att ni ”kommer överens” om det ni ska be för.

Torsdag 26 november

Gemensam bönesamling på Kungsporten kl 18.30
”Och fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem”, Joh 10:3

I Johannes kap 10 beskriver Jesus sig själv som den gode herden som har kommit för att ”de (fåren ) ska ha evigt liv.”

Jesus känner alla människor vid namn och han kallar på var och en med deras namn. Han vill bli herden, beskyddaren för varje människa.

Den här kvällen kommer vi läsa upp varje namn som är nerskrivet på lapparna i bönekannan. Vi vill be om frälsning och beskydd för var och en som har sitt namn på en bönelapp. Jesus har kommit för att ge evigt liv åt alla som vill ta emot honom. Det betyder att bibeln löften om evigt liv genom Jesus Kristus gäller för alla, även var och en som blivit nedtecknad på en bönelapp.

Fredag 27 november

Bönejour från kl 18.00

Den här kvällen är det står julfest på Kungsporten. Det är församlingen och Friskvården som inbjuder till en gemensam fest. Även i år kommer våra dansgrupper medverka med dans och glädje.

Tanken med festen är ju bland annat att skapa relationer mellan församlingsmedlemmar och tränande.

Under hela festen kommer vi ha bönejour i konferensrummet på andra våningen. Det kommer finnas en lista på anslagstavlan utanför bönerummet där du kan kryssa i den eller de tider du kan vara med i bönejouren. Vi tror att Gud vill verka under festen och med bönejouren vill vi lyfta upp allt som händer under kvällen, i bön.

Om du inte har möjlighet att vara med på plats på Kungsporten men ändå vill vara med och be, kan du kryssa i lista och efter ditt kryss skriver du ”hemma”. Då vet vi att vi är fler som står tillsammans i bön.

Lördag 28 november

Ingen gemensam bön. Du/ni bestämmer själva var och när du/ni vill be

Läs gärna Lukas kap 15 och be utifrån den texten

Söndag 29 november

Bön inför gudstjänsten 09.30-10.30

Den här söndagen inbjuder vi till en timmes bön inför gudstjänsten.

Vi möts i bönerummet och ber konkret för alla som kommer medverka på dagen gudstjänst och på kvällens café. Vi ber för alla som medverkar inne i kyrkan och för alla som medverkar på Kungaland, Miniland, teknik, servicegrupp osv. Vi kommer även be för de tillfällen under gudstjänsten och caféet då vi bjuder in till frälsning. Vi ber för alla gudstjänstbesökare och alla som ännu inte har blivit frälsta.

Vi tror att Gud vill hör bön och vi vill utmana så många som möjligt av er att vara med på den här bönetimmen. Ryms vi inte i bönerummet, delar vi upp oss och blir flera grupper som ber på flera platser på Kungsporten den här timmen.

Kungsportskyrkan

Välj enhet