Bön - från påsk till pingst

Bönesatsning i Kungsportskyrkan

Vecka 7

Vi går nu in i själva slutspurten av vår böneperiod som vi kallar ”Bön från påsk till pingst”. Den här perioden omfattar den 28-31/5 och under den tiden ber vi målinriktat inför pingsthelgen.

I Apostlagärningarnas första kapitel läser vi om vad som hände efter Jesu himmelsfärd: (Apg. 1:12-14)
Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget, som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara: Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Tomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder.

Jesu vänner tillbringade tiden mellan Kristi himmelsfärdsdag och pingstdagen i bön i den övre salen. Vi läser att ”de höll enigt ut i bön”. Vi vet att det just nu är många kristna, runt omkring i vår värld, som intensivt ber inför pingsthelgen. Låt oss förena oss med dem i ”den övre salen” och be enigt och uthålligt. Där kan vi tillsammans få be till Gud om en förnyad andeutgjutelse över hela vår jord.

Låt oss lämna det som vill dra ner oss och söka oss upp på ett högre plan, ”den övre salen”. Låt oss lägga undan allt som kan skilja oss åt och be i enighet. Låt oss inte ge upp utan be uthålligt. Är det någonting som vi behöver just nu så är det att få uppleva hur Guds Andes vind kommer och blåser på oss.

I Apostlagärningarnas andra kapitel läser vi: (Apg. 2:1-4)
När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Det här skulle vi behöva få uppleva 2020. Det kan ske även om vi inte får samlas i några stora grupper. Men det kräver att några har förberett marken i den övre salen. Vi möts där!

  • Låt oss be om en kraftfull andeutgjutelse över hela vår jord. I den situation som vår värld nu befinner sig i så behöver vi få uppleva en ny och kraftfull andeutgjutelse. (Apg. 2:1-4)

  • Låt oss be om en stor skörd för Guds rike. Andeutgjutelsen på den första pingstdagen blev startpunkten för att en stor skörd kunde bärgas in för Guds rike. Låt oss be om att det kan få bli så även nu. (Apg. 2:41)

  • Låt oss be om en stor våg av helanden, mirakel och kraftgärningar. I en tid av så mycket sjukdom, lidande och död så ber vi om att Guds rike ska kontra med en stor våg av helanden, mirakel och kraftgärningar. (Apg. 4:29-30)

  • Låt oss be för vår pingstkonferens Online. Det här året kommer vi att ha besök av Jonas Andersson från Gå Ut Mission. Han är en brinnande förkunnare som har sett mycket av Andens gärningar. På fredagskvällen talar han på vårt ungdomsmöte. På pingstafton lägger vi ut en intervju som David Axelsson och jag har gjort med honom. På pingstdagen predikar han sedan i vår streamade gudstjänst. Låt oss be om att hela helgen ska få bli ett kraftfullt tilltal till alla som tar del av det. (Apg. 4:31)

  • Låt oss be för Global Outreach Day. På pingstafton går årets upplaga av Global Outreach Day av stapeln. Det är en dag där alla vi kristna uppmuntras att dela evangeliet med någon annan människa. Vi ber om att många den dagen ska få ta del av evangeliet. (Mark. 16:20)

  • Låt oss be för Alphaavslutningen. Ikväll, torsdag, möts vårens Alphadeltagare till en avslutande kväll där vi undervisar om den helige Ande. Vi ber om att många då ska bli berörda av Anden. (Apg. 10:44)

  • Låt oss fortsätta be om att den här coronapandemin ska få klinga av. Pandemin slår hårt både mot människors hälsa och världens ekonomi. Som vanligt är det också de fattiga som drabbas värst. Vi ber därför att pandemin ska få klinga av. (Matt. 12:21)

Introduktion till bönesatsningen


Jesus är uppstånden! 
Ja, han är sannerligen uppstånden!
Vilken glädje att få fira påsk och minnas det största som hänt på den här jorden, att Jesus besegrade döden en gång för alla. Påsken i år föregicks av en bön och fasteperiod på 40 dagar både i Sverige men också runt om i hela världen. Inte kunde vi ana att våren 2020 skulle innebära att hela världen skulle sättas i karantän på grund av ett virus. På något sätt gick hela världen in i en fasta, fasta från nöjen, resor och vi blev mer eller mindre isolerade i våra hem.

Ljuset som lyser i mörkret
Vi tror att Gud står över pandemier och har full kontroll på läget. Han älskar den här världen och varje människa och är fast besluten att rädda så många som möjligt för evigheten. Kanske är vi i en tid som är unik där Gud på ett helt nytt sätt vill komma med sin helige Ande över jorden. Gud har talat genom sitt ord att i den sista tiden skall mörkret tillta men samtidigt skall ljuset lysa desto klarare. Vi tror att tiden fram till pingst kan få bli en tid av förberedelse, precis som lärjungarna fick ta del av Jesu uppmuntrande ord, hans helande kärlek och barmhärtighet innan han lämnade dem för sin himmelsfärd kan vi också få göra det. Vår oro kan få bytas ut mot hans frid, vår otro mot tro och övertygelse, vi får bli upprättade i hans överflödande kärlek. Vi får tillsammans som ett hjärta och en själ be om att bli fyllda av den helige Ande som aldrig förr. Gud älskar vår stad och bygd och vi vill be att hans rike skall få komma och att hans vilja skall få ske.

Låt oss be att ljuset skall få tränga undan mörkret och att hans barmhärtiga kärlek skall drabba våra liv så att så många som möjligt skall få se Honom.

Uppmuntran från Hans och Karin Jansson
Hans fick en bild från en broder för några veckor sedan som jag tror gäller allt Guds folk och som även vi som församling kan bli utmanade av.
Han såg en stor orkester som stod på en scen med en igendragen ridå framför sig. Alla i orkestern hade gjort sig redo och var ”färdig-övade”. Man hade stämt sitt instrument och var nu redo att börja spela så fort ridån gick upp. Vi tror att den bilden vill uppmuntra oss att verkligen gör den här perioden till en tid av förberedelse. Det kommer en tid då det gäller att vi är på tårna.

Från påsk till pingst
Vi som församling hade en bön och fastesatsning de två veckorna innan påsk. Vi vill nu fortsätta be fram till pingsthelgen, vill du fasta uppmuntrar vi till det. Torsdag är församlingens bönedag och varje torsdag fram till pingst kommer vi att lägga ut böneämnen för den vecka som följer.

Våra två huvudfokus kommer fortsatt att vara:
1. Att coronapandemin skall upphöra.
2. Att vi skall få uppleva en global andeutgjutelse och få se en stor skörd för Guds rike.

Kungsportskyrkan

Välj enhet