INSTÄLLD! Utbildning i traumahantering

14 mars | 09.00-15.30


TRAUMAHANTERINGSKURSEN HAR BLIVIT INSTÄLLD. VI BEKLAGAR DETTA OCH HOPPAS KUNNA GENOMFÖRA DEN VID ETT SENARE TILLFÄLLE. 

Vid frågor, vänligen kontakta AnnaKarin Steen på annakarin.steen@kungsporten.com036-38 97 84

Omsorgsrådet vill inbjuda er och dem ni har i era nätverk till en utbildningsdag i traumahantering på Kungsporten lördagen den 14 mars. Det är fyra kristna terapeuter som är specialiserade mot trauma och hur det påverkar en människa som kommer hålla i föreläsningarna. Ämnena under dagen är följande:

  • Vad är övergrepp och vad händer med den som blivit utsatt?
  • Traumans påverkan på kroppen och nervsystemet
  • Vad händer i ett sammanhang när ett övergrepp uppdagas?
  • Helande frid
Med tanke på alla människor vi möter i olika sammanhang i vår församling och på Kungsporten i stort, är detta ett gyllene tillfälle att få mer kunskap i traumahantering. Föreläsningarna är kostnadsfria; mat och fika serveras på Kungsporten till självkostnadspris.
 
Utbildningsdagen pågår mellan kl 9.00- ca 15.00
 
Sprid detta redan nu till dem du har i dina grupper i församlingen!
Vi tror att det blir en väldigt bra dag.

Anmälan till Annakarin Steen via mail, omsorg@kungsporten.com, senast den 7 mars. Skriv om du är i behov av specialkost.

Kungsportskyrkan

Välj enhet