Upprättelse och Helande - Birgitta Sjöström Aasa

6 oktober | kl. 11.30-17


Välkommen på en dag med fortsatt undervisning av Birgitta Sjöström Aasa utifrån temat "Upprättelse och Helande" lördagen den 6 oktober kl. 11.30-17.00.


Kostnad: 100 kr. Inkl. lunch och fika.
Anmälan: karin.jansson@kungsporten.com senast 1/10
Öppet för alla!

Kungsportskyrkan

Välj enhet