Trygghetsboendet uppvaktades med sång och musik

Uppmuntran i begränsade omständigheter

31 mars 2020

En solig tisdag vandrade personalen på Kungsporten tillsammans med Kungsportens förskola bort till Kungsportens Trygghetsboende för att bjuda på sång, musik och goda ord. Det blev en mycket uppskattad och fin stund tillsammans.

Se artikel i JNYTT av händelsen HÄR

Kungsportskyrkan

Välj enhet