Tillsammansgudstjänst "Vilket party"

14 oktober | kl. 10.30


Söndagen den 14 oktober kl. 10.30 firar vi tillsammansgudstjänst med temat "Vilket party - en festlig gudstjänst för alla åldrar".

Det blir barnvälsignelse, barnkör, drama, lovsång och bönestationer.
Gemenskap och fika efter gudstjänsten.

Varmt välkommen!

Kungsportskyrkan

Välj enhet