Tillbedjan i fokus på nästa The Quest!

18 april | 18:30-23:00


Vad är tillbedjan och varför tillber vi? Om jag inte tycker om att sjunga eller dansa, kan jag tillbe då? Finns det sätt att upptäcka och erfara Gud som jag ännu inte upplevt?

Det är några av frågorna som vi tar upp med den eminenta panelen bestående av: Linda Sandgren (teologistudent och lovsångsledare), David Nelander (ansvarig för lovsångslinjen på bibelskola Livskraft) och Maria Axelsson (ekonom med längtan efter att tillbe och förlösa frihet genom dans).

Vi får tillsammans samtala om tillbedjan men även uppleva och upptäcka mer av vad det är och därför är kvällen uppdelad i två delar.

18.30 börjar kvällen med café och panelsamtal. Vi tar upp och samtalar om frågor som rör tillbedjan och gräver djupare i vad och hur tillbedjan kan ta sig i uttryck.

20.30 fortsätter kvällen i kyrksalen med lovsång och tillbedjan där det finns möjlighet att på olika sätt erfara och tillbe Gud. Tanken med kvällen är att vi ska bredda och utmana vår uppfattning av vad tillbedjan är och få redskap för att upptäcka nya sätt att interagera med Gud.

Kvällen riktar sig i första hand mot unga vuxna men är öppen för alla som är intresserade. Kom med förväntan!


Följ unga vuxna-arbetet på facebook HÄR!


Följ unga vuxna-arbetet på instagram HÄR!

 

Kungsportskyrkan

Välj enhet