The Ouest? Tema: Makt

1 mars | 17:00


Temat för The Quest? den 1 mars är "Makt". Vi tar upp frågor som "Vad är fördelarna/riskerna med makt?" "När blir makt till maktmissbruk?" "Makten inom och utanför kyrkans väggar – vad säger bibeln?"

I panelen sitter Andreas Carlson - riksdagsledamot, KD, Peter Magnusson - initierare, ledartränare och coach på ungdomsgården Underground på Råslätt och Hans Jansson - föreståndare i Kungsportskyrkan.

The Quest? är en mötesplats för unga vuxna som vill samtala, reflektera, möta vänner, lyssna på bra musik, äta gott fika och komma vidare i livet och tron. Välkomna kl 17.00!

Kungsportskyrkan

Välj enhet