Säg som det är

10 dec | 12 dec


Säg som det är - Barn, Unga och Nätpornografi

Vad händer i hjärnan hos den som konsumerar pornografi? Finns det några samband mellan pornografikonsumtion och hälsa, attityd, relationer och sexliv som vi behöver ta på allvar? Och till sist, hur pratar vi med barn och ungdomar om detta? 
Välkommen till en föreläsning och samtal med Ulrica Stigberg, författare till boken "Visuell Drog - om barn, unga och nätporr" måndagen den 10 december kl. 18.30. I samarbete med Region Jönköpings län och Kungsporten Friskvårdscenter.

Möjlighet att köpa fika i caféet före samlingen.
Öppet för alla!

Förälder eller ledare i församlingen?

Du som förälder eller ledare i församlingen är även välkommen till fortsatt samtal kring ämnet onsdag den 12 december kl. 18.30. Då lyfter vi även in teman som Gud, bönen och hur vi i vår församling ska ta ansvar för detta viktiga ämne. Vi träffas i Markus.

Kungsportskyrkan

Välj enhet